Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

xjoancatherine
23:18
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viahormeza hormeza
xjoancatherine
23:18
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viahormeza hormeza
xjoancatherine
23:12
5197 c390 500
Coben "Zachowaj spokój"  8
xjoancatherine
23:08

Stoimy na skraju urwiska. Rzucamy spojrzenie w otchłań - doznajemy zawrotu i mdłości. Pierwszym naszym odruchem jest ujść niebezpieczeństwu. I nie wiadomo dlaczego nie ruszamy się z miejsca. Zawrót, mdłości, przerażenie roztapiają się z wolna w obłoku nienazwanego odczucia. Stopniowo, niepostrzeżenie obłok ten przybiera kształty na podobieństwo wyziewu z butelki, z której wyniknął geniusz Arabskich Nocy. Wszelako z naszego obłoku, gdy stoimy na skraju przepaści, powstaje coraz wyraźniej kształt o wiele straszliwszy od wielkich legendarnych geniuszów i demonów - kształt, co wprawdzie jest tylko myślą, lecz tak okropną, iż mrozi szpik w naszych kościach nieunoszoną swej grozy rozkoszą. Treścią tej myśli jest po prostu pytanie: jakich wrażeń doznawalibyśmy, spadając w przepaść z tej wysokości? I oto tego spadku, tego błyskawicznego unicestwienia pożądamy gorąco właśnie dlatego, iż jest on najupiorniejszy i najpotworniejszy ze wszystkich potwornych i upiornych obrazów śmierci, jakie kiedykolwiek błysnęły w naszej wyobraźni; a ponieważ rozum ze wszech sił odwodzi nas od przepaści, przeto tym zawzięciej podążamy ku niej. Nie ma w przyrodzie namiętności tak szatańsko wyuzdanej jak żądza człowieka, co drżąc na krawędzi otchłani, waha się, czy ma się w nią rzucić. Poddać się na chwilę tej myśli znaczy być niezawodnie zgubionym; ponieważ rozsądek nam jej zabrania, przeto - powtarzam - wstrzymać się od niej nie możemy.

Edgar Allan Poe -- Bies przewrotności, 1845

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viahormeza hormeza
xjoancatherine
23:08
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viaAmericanlover Americanlover
xjoancatherine
19:18
8895 ab61
xjoancatherine
19:17
9588 bb98 500
....w drodze
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viatwice twice
xjoancatherine
19:16
7824 abe0 500
Reposted frommgnd mgnd viaAmericanlover Americanlover
xjoancatherine
19:16
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice

July 05 2015

16:33
3306 6c44 500
Reposted fromamatore amatore viamowmihou mowmihou
xjoancatherine
14:31
2637 3d9e 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaawakened awakened
xjoancatherine
14:29
Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca.
— J. Conrad
xjoancatherine
14:29
3992 7cae 500
<3
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
xjoancatherine
14:29
8866 3795
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmericanlover Americanlover
xjoancatherine
14:12
Reposted fromNanaya Nanaya viamrrru mrrru
xjoancatherine
11:33
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianikotyna nikotyna
xjoancatherine
11:32
9309 a59d
xjoancatherine
11:31
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaAmericanlover Americanlover
xjoancatherine
11:24
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaPaseroVirus PaseroVirus
xjoancatherine
11:19
4256 c0d4 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl