Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

xjoancatherine
22:29
Przeciez nie strzele sobie w leb
Nie skocze w dol z wierzowca.
— nie ma opcji.
Reposted fromyanek yanek
xjoancatherine
19:31
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka
19:30
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasesja sesja
19:30
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasesja sesja

July 08 2015

xjoancatherine
20:45
3637 cfba 500
Reposted frompeper peper viaserplesniowy serplesniowy
20:45
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaserplesniowy serplesniowy
xjoancatherine
20:42
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaarrependimento arrependimento
xjoancatherine
20:38
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viasatyra satyra
xjoancatherine
20:35
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
xjoancatherine
15:03
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viamissmiserable missmiserable
xjoancatherine
15:03
Oczekiwanie jest naszą porą
a najlepiej jest czekać na Ciebie
tyle wieczorów
zakwitło na roześmianym niebie

jesteśmy tacy sami
trzymamy się za ręce
i nawet kot pod piecem zamilkł
i słucha jak pada deszcz

pluszczą krople - to twoje nogi
idziesz do mnie przez złote kałuże
twarz ci zmokła - scałuję deszcz
chodź chodź

w moje ręce ciepłe
w moje ręce oczekujące
w moje usta zachłanne
jak deszcz
— H. Poświatowska
xjoancatherine
14:51
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viamissmiserable missmiserable

July 07 2015

xjoancatherine
22:43
8175 7805
always too sober
xjoancatherine
22:39
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viahahat hahat
xjoancatherine
22:22

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
xjoancatherine
21:52
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
xjoancatherine
21:41
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
xjoancatherine
21:40
3933 4d59
Reposted frominspire inspire vianattsu nattsu
xjoancatherine
21:38
1118 9ac8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafelicka felicka
xjoancatherine
14:40
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaintroverted introverted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl